1979

Nutcracker Fantasy
6.4

Nutcracker Fantasy

Mar. 03, 1979

Nutcracker Fantasy

Based off of the novel, “The Nutcracker and the Mouse King” and the ballet, “The Nutcracker”, Sanrio shows their take on ...